Quyền riêng tư

 

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Thỏ Béo®
 

Chính sách Quyền riêng tư này công bố cách thức mà Thỏ Béo® thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website. Khi truy cập Thỏ Béo®, có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách Quyền riêng tư này, Điều khoản sử dụng  và mọi quy định của pháp luật hiện hành. Xin vui lòng đọc kỹ để hiểu những cam kết mà Thỏ Béo® thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn và những người truy cập.
 

  • Nội dung thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn. Bao gồm: chi tiết IP, thông tin cá nhân bạn chủ động cung cấp hoặc bạn gửi đến website hoặc thông tin mà Thỏ Béo® có được do bạn trả lời email được gửi từ Thỏ Béo®. Thỏ Béo® sử dụng các thông tin này để đảm bảo bạn có thể sử dụng các thông tin trên website của Thỏ Béo® theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu về những thay đổi đối với dịch vụ của Thỏ Béo®. Thỏ Béo® không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số CMND / CCCD / Hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động/không muốn cung cấp.
 

  • Quản lý thông tin cá nhân

Thỏ Béo® cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cùng cấp thông qua website này. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Thỏ Béo® không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Thỏ Béo® không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
 

  • Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ 3 có liên quan để phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của website; nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng website của Thỏ Béo® một cách hiệu tốt nhất. Ngoài ra, Thỏ Béo® có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc pháp luật quy định.
 

  • Cookies

Thỏ Béo® có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng website tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn trong lần truy cập kế tiếp. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt, bạn có thể tắt hoặc cài đặt Cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi Cookies được cấp.
 

  • Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Quyền riêng tư này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Thỏ Béo® sau thời điểm này, có nghĩa là bạn đồng ý với các Quyền riêng tư mới.
 

  • Điều khoản chung

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Thỏ Béo® có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải.