Easy paper crafting ideas for kids

Nguyên liệu đơn giản (giấy màu, kéo, keo dán, thước kẻ và bút chì), ý tưởng thú vị và cách làm vô cùng sáng tạo!

 

Cắt dán dễ như ăn kẹo luôn!

Cắt dán dễ như ăn kẹo luôn!

Cắt dán hơi nhiều chi tiết một xíu!

Các bạn thấy có khó làm không ạ?

Dễ thương hết nấc luôn ạ!

Cắt dán dễ như ăn kẹo luôn ạ!