Easy paper crafting ideas for kids

Nguyên liệu đơn giản (giấy màu, kéo, keo dán, thước kẻ và bút chì), ý tưởng thú vị và cách làm vô cùng sáng tạo!

 

Hơi nhiều chi tiết một tí thôi ạ!

Nhìn thì khó nhưng làm thì dễ thôi ạ!

Nhìn thì khó nhưng làm thì dễ thôi ạ!

Dễ thương, dễ làm hết nấc luôn ạ!

Cách làm như quả táo bình thường ạ!

Cắt dán hơi nhiều chi tiết một xíu thôi!