More Views

tải giả socket 775

80.000₫

tải giả socket 775

Cpu tải giả socket 775

Tải giả 775 thay thế cho cpu thật

Tải giả 775 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 775 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Details

tải giả socket 775

Cpu tải giả socket 775

Tải giả 775 thay thế cho cpu thật

Tải giả 775 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 775 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Sale

Không sẵn có

Hết hàng