More Views

Tải giả 1155

80.000₫

Cpu tải giả socket 1155

Tải giả 1155 thay thế cho cpu thật

Tải giả 1155 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 1155 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Details

Cpu tải giả socket 1155

Tải giả 1155 thay thế cho cpu thật

Tải giả 1155 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 1155 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Sale

Không sẵn có

Hết hàng