More Views

cpu G2130 sk 1155

450.000₫

cpu G2130 sk 1155

Hỗ trợ mainboard h61 b75

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

 

Details

cpu G2130 sk 1155

Hỗ trợ mainboard h61 b75

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Sale

Không sẵn có

Hết hàng