More Views

chì bi 0.35 làm chân chíp

250.000₫

chì bi 0.35 làm chân chíp sét

làm chân chíp HM , VGA , CPU DÁN

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Details

chì bi 0.35 làm chân chíp sét

làm chân chíp HM , VGA , CPU DÁN

Liên hệ : 0904 881 852 – 016 567 587 05

Sale

Không sẵn có

Hết hàng